Performers

circuz

Cir.Ciz

Lørdag, 8.9  kl. 19.00 konsert fra scenen

Golden Harmoni

Konsert mandag, 10.9  kl. 19.00  Jentegruppe fra Sandefjord og Tønsberg

Dora

Se detaljer under program

Nuclear Youth

Konsert torsdag 13.9.  kl. 19.00 Bandet er lokalt og kommer fra Tønsberg

Oscar A

Konsert onsdag 12.9. kl. 19.00 Kjent fra TV2 programmet «Norske Talenter».