Brannmann Sam

Alle barn – hold av Lørdag 28. mai! Da får vi nemlig besøk av kjekke og stramme Brannmann Sam!

Brannmann Sam gleder seg til show, sang, dans samt møt og hils her i Tønsberg. Vi ønsker alle familier hjertelig velkommen 28. mai!

©2023 Prism Art & Design Limited