MA Rusfri Trafikk

MA Rusfri Trafikk er en medlemsbasert trafikksikkerhetsorganisasjon som særlig arbeider for en rusfri trafikk.

Deres langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring – Nullvisjonen. De arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.