KORK med Annette Liverød og gutta hennes synger og spiller Jahn Teigen

Konsert fra scenen lørdag 29. mai kl. 19.00